POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§1

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej szczerepole.eu [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. 

§2 

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest JMU Jerzy Urbański z siedzibą w Wierzchowie, Wierzchówko 7, 78-530, NIP: 851-311-16-60, REGON: 32-12-09-183, reprezentowany przez Jerzego Marcina Urbańskiego, tel. 507 043 096, e-mail [email protected]. 

§3 

Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pana/Pani danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. 

§4 

Jeżeli kontaktowała się Pan/Pani z Administratorem, dane zostały udostępnione bezpośrednio od Pana/Pani. 

§5 

 1. Pana/ dane mogą być przetwarzane w celu: 
 1. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania
  treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.
  6 ust. 1 lit. f RODO); 
 2. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia
  korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pana/Pani zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

§6 

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em. 

§7 

 1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu. 

§8 

 1. Ma Pan/Pani prawo: 
 1. Żądać od Administratora wglądu do Pana/Pani danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15
  RODO); 
 2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do
  żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub
  niekompletne; 
 3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO); 
 4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pana/Pani, że dane są nieprawidłowe – może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); 
 5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 

§10

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

§11

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

§12

 1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 3. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
 4. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 5. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.